Tag - کاشت مو fut

نتایج خیره کننده FUT

درمان جراحی امروزه با نتایج خیره کننده FUT وFUE استفاده از واحد فولیکولی مو با کمترین عوارض امیدواری زیادی را بوجود آورده است. FUTوFUE را میتوان همراه با تکنیک Scalp Reduction بکار برد. جراحی معمولا در چندین جلسه انجام می شود اما گاهی اوقات در یک جلسه بزرگ mega session می توان فولیکولهای زیادی را به جلوسر منتقل نمود. (بیشتر…)