Tag - کاشت موی سر

مهمترین ویژگی فردی و شخصی فرد

صورت ظاهری انسان نماد اولین وی‍‍ژگیهای فردی و شخصی او در مواجهه با خود و دیگران است و Face مهمترین وجه ظاهری آدمی است. موهای سر از جذاب ترین مناطق صورت است که وی‍‍ژگی آن بیشتر توجه بیننده را بخود جذب میکند، بنابراین بی دلیل نیست که اکثر انسانها توجه ویژه ای به وضعیت، رویش، آرایش و بهداشت موی سر خود دارند. تاسی Baldness دلهره آور و نگران کننده است که از دیرباز آدمی و پزشکان به آن پرداخته اند و هم اکنون هزینه ای سرسام آوری صرف نگهداری، بهداشت و آرایش مو، درمان تاسی و ریزش موی سر در جهان می شود.

در گذشته برای درمان جراحی ریزش مو تکنیکهای مختلفی ارائه شده که کم و بیش امروزه کاربری محدودی دارند مانند کاهش سطح تاسی پوست سر Scalp Reduction Surgery و استفاده از فلاپهای چرخشی Rotational Flap و کاشت پلاگهای مو Follicular Plug Transplantation .

امروزه با استفاده از پیشرفتهای علمی و عملی کاشت مو، پیوند واحد فولیکولی مو Follicular Unit Transplantation (FUT) با موفقیت فوق العاده در اصلاح و درمان ریزش موی سر ارائه شده است.

مشکلات کاشت مو

هنگام کاشت مو و سبیل چه مشکلاتی ممکن است بوجود آید

یکی از الگوهای زیبایی که این روزها بسیار طرفدار پیدا کرده است  کاشت مو می باشد.این شیوه  در مقایسه با زمان گذشته نیز بسیار طرفدار پیدا کرده است و هرروز بیشتر ازاین متد استقبال می شود. یکی از انواع کاشت مو، کاشت سبیل و ریش می باشد. (بیشتر…)