Tag - پیوند ابرو

پیوند ابرو

در پیوند ابرو باید حتما از واحدهای تک فولیکولی استفاده کرد. بعلاوه زاویه رویش مو حدود ۱۰ درجه بوده و جهت آن در نواحی تاج و میانه و دم ابرو تغییر می کند.وبراینکه ابروکاملاطبیعی باشد بایستی با سرسوزن آبی یا ابی باقطر۰/۶میلی مترکاشته شود