Tag - پوست سر

پوست سر

پوست سر در اکثر مناطق از ۵ لایه تشکیل شده است. در برداشت ناحیه donor سعی می کنیم پوست سر در ناحیه هیپودرم و بالاتر از fibrous septum جدا شود، هرگز  galea‌را آسیب نمی زنیم تا حداقل آسیب عروقی و عصبی اتفاق افتد. (بیشتر…)