کاشت مو F.U.T

در این روش برداشت مو توسط پزشک از پشت سر با میکرو سرجری و بی حسی موضعی بدون درد انجام می شود . نوار باریک برداشته شده در زیر میکروسکوپهای تخصصی به واحدهای یک و دو و سه فولیکولی تقسیم می شوند و در محل کم پشتی یا طاسی کاشته می شود.

کلینیم تخصصی کاشت مو ایران FUT - iranfut.org - کاشت مو به روش FUT