کاشت مو F.I.T

در این روش برداشت مو توسط میکروپانچهای مخصوص از پشت سر با بی حسی موضعی برداشته شده و در محل کم پشت یا طاس کاشته می شود.

کاشت در هر دو روش یکسان است و طراحی خط رویش مو (HAIR LINE) با توجه به سن بیمار انجام شده و بعد از آن با بالاترین تراکم ممکنه با سوزن های مخصوص کاشت سوراخکاری و پیوند مو انجام می شود.موی کاشته شده از چند ساعت بعد از پیوند شروع به رشد می کند و بعد از ۶- ۲ هفته به حدود ۱٫۵cm میرسد سپس فولیکول مو حدود ۶ هفته به استراحت رفته و شروع به ریزش می کند در نهایت موی کاشته شده پس از استراحت شروع به رشد مجدد کرده و هرگز دچار ریزش نمی شود.

کلینیم تخصصی کاشت مو ایران FUT - iranfut.org - کاشت مو به روش FUT