نتایج خیره کننده FUT

نتایج خیره کننده FUT

درمان جراحی امروزه با نتایج خیره کننده FUT وFUE استفاده از واحد فولیکولی مو با کمترین عوارض امیدواری زیادی را بوجود آورده است. FUTوFUE را میتوان همراه با تکنیک Scalp Reduction بکار برد. جراحی معمولا در چندین جلسه انجام می شود اما گاهی اوقات در یک جلسه بزرگ mega session می توان فولیکولهای زیادی را به جلوسر منتقل نمود.

در اولین برخورد با بیمار و در یک گفتگوی بسیار دوستانه از نگاه و نظرات وی آگاه می شویم. نگرانیها و امیدهای او را می شنویم. درمانهای مختلفی را که انجام داده بررسی می کنیم. از بیماریها، مشکلات تغذیه ای، سیستم قلب و عروق، تنفس، گوارش، انعقاد، تیروئید و غدد، سابقه بیماری ها و جراحی ها و داروها و اعتیاد ها … او گزارش تهیه می کنیم و در نهایت اعتماد اورا جلب می کنیم. راه حلها و درمانهای طبی و جراحی و تکنیک های متفاوت کاشت مو و عوارض آنرا شفاف شرح می دهیم و ایده ای از نتایج عمل جراحی را بطور واقعی و رئالیستیک بیان می کنیم تا انتظارات بیمار را به ایده عملی و واقعی درمانی نزدیک سازیم.

در بررسی پاراکلینیک تستهای روتین U/A، CBC، FBS، BUN و Cr شمارش پلاکت ها و CT و BT و تستهای سرولوژیک HIV، HCV، HBS و VDRL‌درخواست می کنیم.

بررسیهای هورمونی ضرورتی ندارند اما در زنان دچار علایم رشد موهای زاید در صورت و زیر چانه، اختلالات پریود، نازایی، جوشهای چرکی بزرگ و … بررسی هورمونی انجام می دهیم.

اصلاح اختلالات انعقادی و قطع آسپرین و کومادین، مشاوره قلبی و عروقی و تنفسی در بیماران مبتلا به آترواسکلروز و فشارخون و مشاوره غدد درموارد دیابت و PCO و … ضروری است.

Share this post