معایب روش کاشت مو FIT نسبت به FUT

کاشت مو FIT

معایب روش کاشت مو FIT نسبت به FUT

در روش کاشت موFIT با توجه به در آوردن فولیکول موها بدون روش جراحی و اینکه به هنگام خارج کردن گرافت ها ریشه موها قابل روئیت نیست احتمال آسیب دیدگی پیاز موها وجود دارد و حدود ۴۰% از گرافت های کاشته شده رشد نخواهند کرد در حالی که در روش FUT نزدیک به ۱۰۰% گرافتها رشد خواهند کرد .

در روش FIT کل موهای سر می بایست کوتاه بشود در حالی که در روش FUT فقط موهای ناحیه کاشت کوتاه می گردد .

طولانی بودن مدت زمان عمل FIT نسبت به FUT که درFUT این مدت ۷- ۵ ساعت و در حالی که در روش FIT این مدت بین ۱۰-۷ ساعت بطول می انجامد .

برای ایجاد خط موی طبیعی Natural Hair Line   بهتر است از روش FUT استفاده شود و روش FIT برای اشخاص با شرایط زیر انجام می شود :

افرادی که قبلا یک یا چند بار با روش FUT کاشت مو انجام داده اند و اکنون برای پر پشت تر نمودن نواحی کاشته شده مراجعه نموده اند .

اشخاصی که بانک موی آنها ( نواحی دهنده ) ضعیف بوده و یا امکان کاشت مو به روشFUT بیش از یک بار وجود ندارد در مراحل بعدی علاوه بر سر از فولیکول های موی نواحی سینه ، پشت ، دست و پا نیزاستفاده می کنیم .(BHT)

اشخاصی که به هر دلیلی تمایل به انجام روش FUT ندارند.

اشخاصی که مایلند با استفاده از روش ترکیبی (FUT+FIT) نتیجه بهتری ازکاشت موی خود بگیرند که این موضوع را در روش ترکیبی توضیح داده ایم

Share this post