الگوی ریزش مو در آقایان و خانم ها

الگوی ریزش مو در آقایان و خانم ها

AGA یا آندروژنیک آلوپسی شایعترین علت ریزش مو سر در زنان و مردان است. سن، ژن و آندروژن مهمترین ریسک فاکتورهای ریزش مو بعد از بلوغ اند.

در سفید پوستان ریزش موی آندروژنیک از بلوغ شروع و تا آخر عمر ادامه پیدا می کند بطوریکه در ۶۰ سالگی ۸۰-۶۰ درصد مردان دچار ریزش مو شده اند. سیاه پوستان ۱/۴ سفیدپوستان دچار آلوپسی می شوند و در نژاد چینی AGA قبل از ۴۰ سالگی دیده نمی شود. وجود هورمونهای آندروژنیک نقش اساسی در AGA دارد.

تقسیم بندی کلاسیک الگوی مردانه ریزش مو MPB توسط Nor wood ارائه شده است. در تیپ ۱ خط رویش مو در جلو پیشانی مختصر عقب می رود و در تیپ ۲ و ۳ بیشتر شده و تاسی ورتکس در تیپ ۴ مشاهده میشود و در تیپ ۵ تاسی ورتکس به پیشانی متصل می شود و در تیپ ۶ و ۷ فقط در نواحی پائین تمپوروپارتیال و اکسی پتیال مو مشاهده می شود که تحت تاثیر هورمونهای آندروژن قرار نمی گیرد بنابراین ناحیه Donor از پشت سر Occipital انتخاب می شود. بعلاوه بیماران باید آگاه شوند که ریزش موی آنان از فرم ۱ شروع و تا پایان عمر ادامه یافته و به فرم های بالاتر ۲ و ۳ و … ۶و ۷ تبدیل خواهد شد.

هر چند پس از ۳۵ سالگی شدت و سرعت ریزش مو کاهش می یابد.

AGA در زنان هم الگوی مردانه Norwood و هم الگوی زنانه Ludwig دیده می شود، در الگوی زنانه خط ریزش موی سر در جلو پیشانی دست نخورده باقی می ماند و تاسی از ورتکس شروع می شود. زین الدین زیدان مردی است که الگوی ریزش موی زنانه Ludwig دارد.

الگوی ریزش موی زنانه که شبیه درخت کریسمس می باشد.

اتیولوژیهای مختلف آلوپسی را نشان می دهد. الوپسی می تواند منتشر یا موضعی باشد. مهمترین علل آلوپسی منتشر AGA و سپس تلوژن افلوویوم است. آلوپسی موضعی می تواند بدون ایجاد اسکار باشد که رویش مجدد موی سر ممکن است با درمان طبی اتفاق افتد. اما در آلوپسی موضعی با ایجاد اسکار مانند پارگی، سوختگی، جراحی و آسیب های شیمیایی و نئوپلاسمها و .. ریشه مو از بین می رود و اکثرا درمان جراحی دارند.

Share this post